Close

WORKFLOW

WorkFlow

TimeOut – WorkFlow – yksilövalmennus ja vertaistuki 

 

Vahva työn imu on merkittävästi sidoksissa yksilön käytössä olevan potentiaalin maksimaaliseen hyödyntämiseen, työsuorituksiin ja loppu viimein organisaation menestykseen. Kovaa työnimua kokeva johtaja, esimies tai asiantuntija vaikuttavat omalla kokemuksellaan siten myös koko organisaatioon suoriutumiseen ja onnistumiseen. On tärkeää tunnistaa ja työstää mieltä pitkällä- ja lyhyellä aikajänteellä kuormittavat tekijät. Esimerkiksi jatkuva ja huonolaatuiseksi kehittynyt stressi aiheuttaa kokonaisvaltaisia fysiologisia oireita, jotka olisi vältettävissä riittävällä säännöllisellä palautumisella. 

 

Menetelmä 

 

TimeOut WorkFlow -yksilövalmennuksen lähtökohtana on, että kaikki liike lähtee mielestä. Mieli ei toimi ilman säännöllistä palautumista tasapainoiseen mielen tilaan. Luottamuksellinen yksilövalmennus tarjoaa erityisesti organisaation johdolle ja asiantuntijatyötä tekeville luotettavan tilan, säännöllisen ajan sekä yksilölliset työvälineet palautumiselle. Yksilövalmennuksessa hyödynnetään vertaistuen menetelmää eli kuuntelemista ja yhteistä ymmärrystä. Vertaistuellisen menetelmän hyödyntämisen onnistumiset perustuvatkin siihen, että kertoja ja kuulija jakavat samanlaisen kokemuksen, joka mahdollistaa välittömän ja jaetun yhteisymmärryksen. Riittävä etäisyys kertojan ja kuulijan välillä puolestaan edesauttaa luottamuksen muodostumista ja kokemusten jakamista. Palvelumme on luottamuksellista. Toteutettavissa myös etävalmennuksena.