Close

THOMAS ANALYYSI


Thomas Analyysi

Thomas – Henkilökohtaisen Profiilin Analysoimiseksi (HPA) on pitkään kehitetty työväline, joka auttaa yrityksiä henkilöstön valinnassa, johtamisessa, kouluttamisessa ja motivoinnissa.

 

Persoonallisuusanalyysien profiilien tulkinta toimii lähtötason mittauksena, joka auttaa valmennettavaa tunnistamaan luonteenpiirteitänsä, sekä niiden tuomia vahvuuksia ja toisaalta myös kehityskohtia.

 

Henkilökohtaisen Profiilin analyysi (HPA) pakottaa analysoitavan henkilön valitsemaan itseään parhaiten ja vähiten kuvaavat sanat. Sijoittamalla nämä valinnat tieteelliseen malliin on mahdollista saada tietoa siitä, miten kyseinen henkilö sopii tiettyihin tehtäviin ja työympäristöön. Tämä auttaa myös ymmärtämään, miten asianomainen kohtaa ympäristönsä, ja tarjoaa siten mahdollisuuden tutustua hänen asenteisiinsa, tuleviin työsuorituksiinsa, sekä mahdollistaa hänen tehokkaamman valmentamisen.

 

Lisätietoja Thomas-analyysistä: www.thomassuomi.fi