Close

TJÄNSTER I KRISTIDERTjänster i kristider

Förutse, förnya, optimera – TimeOut WorkFlow

Vi erbjuder även tjänster för kristid för att säkerställa arbetsförmågan utgående från Nuläget och indentifierar och stöder mental och fysisk återhämtning.

Medvetenhet om vilka faktorer som skapar osäkerhetkänsla hos individer och arbetsteam, är första steget mot en överbyggande psykisk trygghetskänsla. Att investera i en gemensam och hållbar förändringsprocess är vägen ut ur krisen.

Den mentala beredskapen hos företagaren, företagsledningen och personalen, att agera i den aktuella krissituationen, mäter organisationens nuvarande tillstånd och skapar en väg mot framtiden. I synnerhet utgör individens avsaknad av psyksisk och fysisk trygghet en hög riskfaktor för prestanda, eftersom rädsla tenderar att sprida sig i en organisation. Men även andra frågor som påverkar arbetsförmågan bör beaktas.

För att säkerställa affärsverksamheten är det viktigt för företag och organisationer att bygga och upprätthålla en orädd atmosfär genom att minimera upplevd mental osäkerhetskänsla,

samt stöda arbetsledning och personal och skapa en hållbar arbetsatmosfär och därmed bevara produktivitesnivån. Olika delar av arbetslivet påverkar prestandan på olika sätt. Konkurrensfördelar och välbefinnande baseras inte enbart på att förebygga nedsatt arbetsförmåga utan prestanda påverkas av t.ex. laganda och gemensamma mål.

Förutse, förnya, optimera

– i en utmanande situation eller i krisläge kan man genom coaching signalera att företagare och organisationer inte är ensamma och att allt görs för att stödja dem, även om verksamheten kan stå inför turbulens. Coaching är också ett extra verktyg för interaktiv kommunikation som säkerställer att alla hörs, vilket hjälper till att minska psykisk otrygghetskänsla.

– att upprätthålla och stöda innovationer är oerhört viktigt eftersom det i många avseenden finns behov av nytänke för att säkerställa framtida tillväxt

– risken för arbetsoförmåga ökar i en krissituation och problemen kan ackumuleras TimeOut Workflow coaching kan användas för att minimera och förhindra risken för bl.a sjukfrånvaro på grund av utmattning.