Close

TIMEOUT

INDIVIDUELLT VÄLBEFINNANDE OCH HÅLLBAR PRESTATIONSNIVÅ INOM ARBETSTEAM AVGÖRANDE FAKTORER FÖR LÖNSAMHET OCH TILLVÄXT INOM FÖRETAG OCH ORGANISATIONER.

Covid19-pandemin utgör en växande utmaning för hållbar prestationsnivå i arbetslivet, t.ex. mentala lås, ekonomisk osäkerhet, oro för hälsan, emotionell och fysisk osäkerhet etc.

Huvudmålsättning för TimeOutWorkflow-coaching, team och one to one:

Säkerställa och stärka verksamheten vid förändringar:
– hörnstenarna för hållbar prestanda – ”nolla, återhämta, ladda”
– separera presterare <-> privatperson (arbete / fritid)
– resurser och smärtpunkter
– vektyg att leda sig själv genom en hållbar förändringsprocess

Vår coaching stöder arbetsgemenskapens välbefinnande utgående från den enskilda individens prestationsnivå, samt banar väg för eventuell arbetshandledning med hänvisning till den vetenskapligt godkända teorin om QWL-Quality of working life. (Se QWL-index)

TimeOut har coachat över 70 företagare individuellt under hösten 2020, samt anordnat flera gruppcoachingar där sammanlagt hundratals företagare, anställda och studerande har deltagit på distans via teams eller zoom.