Close

QUALITY OF WORKING LIFE


QWL Indeksi

QWL-indeksi – Henkilöstötyytyväisyyden mittaamiseen ja kehittämiseen

Henkilöstötyytyväisyydellä on selkeä yhteys suorituskykyyn. Quality of Working life -indeksi (QWL-indeksi), on Lapin yliopiston kehittämä menetelmä, jonka avulla pystytään validisti tarkastelemaan henkilöstön suorituskyvyn ja työyhteisön hyvinvoinnin tilaa.

 

QWL-indeksi ja -analyysi tarjoavat organisaatiolle erinomaisen tavan tunnistaa organisaation riskit ja kehittämiskohteet mutta myös puuttua tilanteisiin proaktiivisesti – hyvinvointi edellä.

QWL-indeksissä on tunnistettu se, että ihminen on tilastotiedettä monimutkaisempi olento eikä työhyvinvoinnin keskiarvo ole luotettava mittari henkilöstön tehokkuuden ja hyvinvoinnin tarkastelulle. QWL-indeksi sisältääkin muita henkilöstötyytyväisyyskyselyitä enemmän ihmistieteitä ja motivaatioteoriaa saaden siten selville vallitsevan työhyvinvoinnin todellisen vaikutuksen henkilöstön suorituskyvylle.

QWL-indeksin henkilöstökyselyssä huomioidaan työhyvinvointia tukevat ja motivoivat tekijät sekä kuormitustekijät kolmen muuttujan kautta:

1) Fyysinen ja emotionaalinen turvallisuudentunne työpaikalla (määräävät tekijät)
2) Yhteenkuuluvuus ja identiteetti (motivaatiota lisäävät tekijät)
3) Päämäärät ja luovuus (motivaatiota lisäävät tekijät)

QWL-indeksi perustuu työelämän laatua mittaavien muuttujien yhteisvaikutukseen ja kertoo organisaatiosi tosiasiallisen suorituskyvyn.


Tarjoamme QWL-henkilöstötutkimukselle nykyaikaisen yksilölähtöisen tulosten purun ja analysoinnin, sekä yksilölähtöistä suorituskyvyn kehitystä tukevan hyödyntämissuunnitelman.