Close

TIMEOUT

MIKÄ  MERKITYS YKSILÖIDEN HYVINVOINNILLA ON KESTÄVÄLLE SUORITUSKYVYLLE JA SITÄ KAUTTA LIIKETOIMINNALLE?


Covid19-pandemia aiheuttaa merkittävän lisähaasteen suorituskyvylle työelämässä esim. henkinen lukko, taloudellinen paine, terveys, emotionaalinen ja fyysinen turvattomuus yms.

TimeOut Muutosvalmennus Oy:n työnhyvinvointi- ja suorituskykyvalmennusten päätavoitteet:

Toimintaedellytysten varmistaminen ja vahvistaminen muutostilanteessa:
– kestävän suorittamisen kivijalat – ”nollaa, palaudu, lataudu”
– yksityishenkilön ja suorittajan erottaminen (työ /vapaa-aika)
– yksilölliset voimavarat ja kipupisteet
– avaimia itsensä johtamiseen kohti kestävää muutosprosessia

Valmennuksemme tukevat työyhteisön työhyvinvointia ja yksilölähtöistä suorituskykyä, sekä helpottavat työnohjauksen jalkauttamista edellä mainitun tieteellisesti validin Quality of Working Life-teorian pohjalta.

TimeOut on valmentanut 70 yrityksen johtohenkilöä syksyn 2020 aikana ja järjestänyt useita ryhmävalmennuksia, joihin on osallistunut satoja yrittäjiä, työntekjöitä ja opiskelijoita.