TimeOut - WorkFlow – yksilövalmennus ja vertaistuki

Kaikki liike lähtee mielestä ja mieli ei toimi ilman säännöllistä nollausta. Kova työn imu ja toisaalta myös tulospaine asettavat haasteen yleensä nimenomaan jaksamispuoleen, ei niinkään motivoitumiseen. Asiantuntijat, esimiehet ja johtajat tarvitsevat tapoja nollata eli unohtaa työnsä, että palautuminen voi alkaa.

Stressi ei sinänsä ole pahasta, mutta jos stressataan stressin vuoksi se vaikuttaa mieleen ja elimistöön negatiivisesti ja lisää sairastumisriskiä.

 

Vertaistuki on kuuntelemista

Vertaistuen arvo on siinä, että kertojalla ja kuulijalla on samanlainen kokemus, joka mahdollistaa toisen tarinan ymmärtämisen. On helpottavaa jakaa kokemuksensa sellaisen luotettavan henkilön kanssa, joka todella ymmärtää. Erilaisista painetilanteista kärsivä henkilö voi näin säästää läheisiään ja työyhteisöään, kun hänen ei tarvitse kertoa kaikkia huoliaan heille. Vertaistukija on sopivan etäällä, ja siksi hänelle on helpompi puhua.

Yhteinen kokemusten jakaminen luo syvän ymmärretyksi tulemisen tunteen. Jaettu kokemus on merkittävä kokemus.

Lisätietoja:

Lasse Norrgård, 0445508503, lasse@timeoutvalmennus.fi

Jarno Dahl, 0401829228, jarno@timeoutvalmennus.fi

Scroll to top