TimeOut – Team WorkFlow

Team WorkFlow eli ryhmävalmennuksemme tavoitteena on parantaa työyhteisön kokemaa emotionaalista turvallisuutta, tiimityöskentelyä ja jos edellä mainitut asiat ovat kunnossa, niin innovatiivisuuteen ja yhteisiin päämääriin panostamalla saada ryhmä hallittuun flow-tilaan. On tärkeää muistaa, että flow-tila myös syö energiaa eli siitä poistumisen tukemiseen tarvitaan työkaluja.

Team WorkFlow saa tiimin jäsenet saman asian ääreen, vaikkakin jokainen tarkastelee asiaa omalla henkilökohtaisella tavallaan. Valmentajan tehtävä on rohkaista ja auttaa ryhmän jäseniä avoimeen kanssakäymiseen ja ymmärtämään, että yhteiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa useilla eri lähestymistavoilla. Avoin, yksilön tarpeet huomioiva, valmentaminen lisää työyhteisön turvallisuuden tunnetta ja hitsaa ihmisiä yhteen, kun erilaiset näkökulmat ymmärretään vahvuutena.

Ryhmävalmennuksessa käsitellään ja ratkotaan myös ajankohtaisia aiheita, jotka saattavat aiheuttaa haasteita työssä jaksamiseen, palautumiseen, motivoitumiseen jne. ja haetaan niihin sopivia työkaluja.

Lisätietoja:

Jarno Dahl, 0401829228, jarno@timeoutvalmennus.fi

Scroll to top