Close

WORKFLOW

WorkFlow

TimeOut WorkFlow – individuell coaching med ”one to one”support

Känslan att lyckas i arbetet är väsentligt knutet till individens tillgängliga potential, arbetsprestanda och i slutändan en viktig faktor till organisationens resultat. Således bidrar en chef, förman eller expert som upplever framgång i arbetet också till att höja prestandan och skapar därmed framgång för hela organisationen. Det är viktigt att identifiera och bearbeta faktorer som utmanar den psykiska tryggheten på lång och kort sikt. Till exempel orsakar ihållande och återkommande stressfaktorer övergripande fysiska symtom som kan undvikas med tillräcklig, och kontinuerlig återhämtning.

Metod

Utgångspunkten för ”one to one” TimeOut WorkFlow – coaching är att all fysisk aktivitet startar och styrs utgående från tänket. Den presterande individen i ett arbetsteam fungerar inte utan en regelbunden mental och fysisk återhämtning, och en balanserande motvikt i livet. TimeOuts konfidentiellt utförda ”one to one” coaching indentifierar nuläget och erbjuder verktyg för hållbar utveckling, särskilt för organisationens ledning och de som utför expertarbete. TimeOut workflows ”one to one” support-metod, utförs genom diskussion och gemensam förståelse. Faktum är att framgången med att använda ”one to one” support-metoden bygger på att diskussionsparterna har en liknande upplevelse som möjliggör omedelbar och delad konsensus. Tillräcklig ”distans ”mellan berättaren och lyssnaren i sin tur hjälper till att bygga förtroende och dela erfarenheter. TimeOut Workflow coaching erbjuds, och fungerar utmärkt, även på distans.