Close

SAMARBETS
PARTNERS

Våra samarbetspartners

Idrottscentret LYKKE är ett privat motionscenter i Vasa. Vi tror att fysiskt välbefinnande kommer från enkla saker; balanserat förhållande mellan motion, vila och hälsosam kost. 

Vårt motionscenter erbjuder omfattande gymtjänster, individuellt eller för grupper, live eller som ledda träningar  via video på distans. 

Vi har öppet alla dagar på året mellan kl 4-24. 

QWL och Human Productivity Specialist,
Marko Kesti

Docent, HTT,DI Marko Kesti är forskningschef och fackförfattare vid Lapplands universitet. Kesti har specialiserat på att mäta arbetslivskvalitet och är affärsanalytiker, som tar hänsyn till välbefinnande i arbetslivet som en produktionsfaktor. Teorin och analysen av personalbaserad produktivitet har skapats av Kesti och har accepterats av det internationella forskarsamfundet. Det senaste forskningsområdet är artificiell intelligensbaserad organisationsutveckling, där Kesti också har fått internationell uppmärksamhet.