Close

TIMEOUT MUUTOSVALMENNUS

Styrkan att prestera hållbart
Styrkan att prestera hållbart

Vad gör vi?

TimeOut Muutosvalmennus Oy är ett företag som specialiserat sig på att stöda och utveckla arbetsteamets och individens arbetsförmåga. TimeOut Workflow-Coaching, team + one to one, stöder proaktivt ledningens och arbetsteamets välbefinnande och minimerar risken för sjukfrånvaro och arbetsoförmåga.


Coaching

WORKFLOW

Individuell coaching för organisationsledning och experter.

TEAM WORKFLOW

Gruppcoaching för arbetsteam, med målsättning att uppnå hållbar prestationsnivå.


Andra tjänster

THOMAS ANALYS

Personlighetsanalys till anställda och en arbetsgivare.

TIMEOUT REKRY

Under uppdatering.

QWL INDEX

Index att mäta välbefinnande på jobbet för arbetsgemenskap.