QWL – indeksi ja henkilöstötutkimus

Quality of Working life-indeksi (QWL) henkilöstötyytyväisyyden mittaamiseen ja kehittämiseen

Lapin yliopisto on luonut tieteellisesti validin menetelmän, jonka avulla työhyvinvoinnin eri tekijät saadaan samalle asteikolle. Uudessa menetelmässä kysyttävät asiat on kohdennettu siten, että saadaan selville työhyvinvoinnin todellinen vaikutus suorituskykyyn. Analyysimenetelmänä käytetään tilastotieteen sijaan ihmistieteitä ja motivaatioteorian lainalaisuuksia

Työelämän laadun eri elementit vaikuttavat eri tavoin suorituskykyyn, siksi perinteisesti käytetty työhyvinvoinnin keskiarvo ei ole luotettava mittari henkilöstön tehokkuudelle ja hyvinvoinnille. Kilpailuetu ja työhyvinvointi ei perustu pelkästään työpahoinvoinnin ehkäisyyn, vaan suorituskykyyn vaikuttaa mm. tiimihenki ja tavoitteet. Asiat vaikuttavat yhtä aikaa, mutta niiden vaikutusmekanismit suorituskyvylle ovat erilaisia.

Kysymykset on tarkoin suunniteltu liittymään kolmeen työelämän laadun määrittävään elementtiin:

  • Turvallisuus: ei lisää suorituskykyä, mutta puuttuessaan syö sitä.
  • Tiimihenkeen ja osaamiseen liittyvät tekijät voivat sekä heikentää, että onnistuessaan myös parantaa henkilöstön suorituskykyä.
  • yhteinen suunta (päämäärä ja luovuus): onnistuessaan buustaa suorituskykyä

https://www.youtube.com/watch?v=LvDsnXhxSws

Lisätietoja:

Jarno Dahl, 0401829228, jarno@timeoutvalmennus.fi

Scroll to top